Arrow
Arrow
Slider

Szansa dla młodych

Szansa dla młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ukierunkowany na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

Czytaj dalej »

Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy

          Tytuł projektu: „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania

Czytaj dalej »

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Imago realizuje projekt pt. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00I053/15”. W ramach Wrocławskiego  Centrum Asystenckiego 1.0, realizowane są usługi krótkiej przerwy o charakterze

Czytaj dalej »

Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosrpawnych osób zależnych

      PROJEKT: Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych wpółfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Umowa: UDA – POWER.04.03.00-00-W313/16-00 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Czytaj dalej »

Zabrzański program reintegracji

      Fundacja Imago we współpracy z Fundacją „NADZIEJA-DZIECI” zapraszają do udziału w projekcie „Zabrzański program reintegracji”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym

Czytaj dalej »

Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży

Fundacja Imago we współpracy z fińskim partnerem firmą Spangar Negotiations Co. realizuje projekt pn. „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży” dotyczący adaptacji innowacyjnej metody doradztwa zawodowego. Projekt realizowany

Czytaj dalej »

Dąbrowskie Centrum Asystenckie

Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystentury” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza. Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 60 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza poprzez organizowanie i świadczenie

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Asystenckie

      Wrocławskie Centrum Asystenckie  Cel główny: Wsparcie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością Wyjście z domu, spotkanie z ludźmi, wizyta w kinie, teatrze lub na koncercie, załatwienie spraw w

Czytaj dalej »

„Rybnickie Centrum Asystenckie”

    Projekt „Rybnickie Centrum Asystenckie” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Oligos” z Rybnika – Liderem projektu. Tutaj wklejamy link do strony Lidera projektu, na której znajduje się informacja

Czytaj dalej »

„Zabrzańskie Centrum Asystenckie”

WSPARCIE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA Wyjście z domu, spotkanie z ludźmi, wizyta w kinie, teatrze lub na koncercie, załatwienie spraw w urzędzie lub banku, zakupy, pomoc w dotarciu do lekarza, czy podróż

Czytaj dalej »