Slider

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „BYTOM – KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów w ramach projektu „Bytom –kurs na przedsiębiorczość”. Uczestnicy powinni złożyć biznesplan wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami §4 Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Regulamin,  wzór biznesplanu oraz wzory koniecznych dokumentów przy składaniu biznesplanu dostępne na stronie www. fundacjaimago.pl oraz w Biurze Projektu.Biznesplany przyjmowane będą w terminie od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r.   Szegóły naboru  dostępne w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-AKTUALOŚCI.