Arrow
Arrow
Slider

Powiatowe Urzędy Pracy

Kontraktowanie na poziomie samorządu powiatowego na gruncie art. 61.b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poradnik dla Powiatowych Urzędów Pracy

 

Nowelizacja Art. 61.b. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku dała starostom powiatów usprawniony mechanizm kształtowania lokalnej polityki zatrudnienia, a powiatowe urzędy pracy zyskały nowe narzędzie, służące aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Kontraktowanie usług rynku pracy polega na zlecaniu zewnętrznym podmiotom usług doprowadzenia do zatrudnienia. Podmiotami aktywizującymi, przyjmującymi zlecenia mogą być zarówno przedsiębiorstwa jak i organizacje pozarządowe, posiadające status agencji zatrudnienia.

 

Jest to mechanizm, który „chroni pieniądz publiczny”, ponieważ środki z Funduszu Pracy zostają wydatkowane tylko w momencie zdobycia i utrzymania zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Służy więc poprawie wskaźnika efektywności urzędu, przy relatywnie niższym zaangażowaniu środków finansowych, w porównaniu np. do kosztów stażu zawodowego.

 

Korzystanie z usługi kontraktowania sprzyja również odciążaniu pracowników urzędów pracy. Oddelegowanie części klientów zewnętrznej agencji zatrudnienia, skutkuje zmniejszeniem liczby bezrobotnych, których muszą obsłużyć pracownicy urzędu. Maleje przy tym liczby formalności, zmniejszają się koszty administracyjne związane z tworzeniem dokumentacji, korespondencją itp. Pracownicy urzędów pracy mogą poświęcić więcej czasu na obsługę pozostałych klientów, wzrasta więc jakość ich obsługi.

Należy również podkreślić, że kontraktowanie to szansa na otoczenie specjalistycznym wsparciem osób wymagających niestandardowych form pracy, jakich urzędy pracy nie mogą im zapewnić. Dotyczy to w szczególności osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Imago w ramach projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” testowała procedury wyboru kontraktobiorców oraz procesy zachodzące w czasie realizacji kontraktów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej pracy.

Poniższe opracowanie zawiera opis procedur i wzory dokumentów koniecznych do wyłonienia i zawarcia kontraktu z agencją zatrudnienia, adekwatnie do nowych warunków kontraktowania opisanych w ustawie. Obejmuje opis trzech możliwości kontraktowania:

 

a) procedurę dla zamówień poniżej 30 000 euro,

b) procedurę dla zamówień powyżej 30 000 euro – tryb przetargu nieograniczonego,

c) procedurę dla zamówień powyżej 30 000 euro – tryb przetargu negocjacje z ogłoszeniem.

 

Produkt ten jest dedykowany przed wszystkim powiatowym urzędom pracy jako zlecającym oraz podmiotom posiadającym status agencji zatrudnienia jako potencjalnym realizatorom kontraktów.

 

DOKUMENT do zapoznania się:

Kontraktowanie_na_poziomie_samorządu_powiatowego_na_gruncie_art._61b_Ustawy_o_promocji_zatrudnienia_i_instytucjach_rynku_pracy