Arrow
Arrow
Slider

O nas

Jesteśmy organizacją projektową, której przestrzenią działania jest potrzeba i cel. Terytorium i charakter działań jest kwestią drugorzędną. Realizowane przez nas inicjatywy muszą nosić pierwiastek oryginalności i kreowania zmian. Łączymy obszary ze styku żywego społeczeństwa, instytucji sfery publicznej, pozarządowej i przedsiębiorstw.

Realizujemy zadania łącząc potencjał swój i innych organizacji, nie tylko na rzecz własnych pomysłów, ale również po to by wspierać inicjatywy innych jako ich partnerzy. Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe koncepcje, bez względu na to jaką instytucję reprezentujesz i jaki jest obszar Twojego działania. Wierzymy w siłę wynikającą z łączenia potencjałów. Rozwijamy sieć powiązań, współrealizujemy zadania w partnerstwie.

Od 2009 roku zrealizowaliśmy 3 projekty w obszarze wsparcia os. +50 i organizacji działających na ich rzecz. Od roku 2012 tworzymy jako lider, bądź partner, nowe rozwiązania na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, w ramach 3 projektów typu innowacyjnego. Ponadto jesteśmy realizatorami 2 projektów wspierających bezrobotną młodzież. Prowadzimy zajęcia dla os. +50 z podstaw obsługi komputera. Chętnie angażujemy się w promocję przedsiębiorczości, w tym indywidualnej, a także działania ponadnarodowe, zwłaszcza z rumuńskimi podmiotami. Nasz zespół tworzą osoby kompetentne, samodzielne, inicjatywne, różnorodne pod względem doświadczeń zawodowych i zainteresowań, pracujące wcześniej zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i samorządzie, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Finansujemy przedsięwzięcia dzięki grantom krajowym i unijnym, działalności odpłatnej, pozyskiwaniu darowizn, a także zaangażowaniu wolontariuszy i przyjaciół.