Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" w ramach projektu “Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków PFRON

/ 2017-09-14 07:33:12

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/09/2017/BRP wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

Oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.