Fundacja Imago

REKRUTACJA

04.09.2017

Poniżej zamieszczamy informację nt. doradców klienta, którzy kontynuują rekrutację uczestników projektu (osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET) wraz z wydłużonymi terminami składania dokumentów rekrutacyjnych.

wydłużenie rekrutacji

 


 

Rekrutacja uczestników projektu Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży – tj. osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET – prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 11.07.2017r. do 31.08.2017r. przez doradców klienta wskazanych z ramienia instytucji rynku pracy na terenie 3 województw – Lista doradców. Każdy z doradców prowadzi osobny nabór uczestników/czek projektu. Termin rekrutacji może ulec zmianie w zależności od dostępności miejsc u danego doradcy. Informacja nt. terminu rekrutacji aktualizowana będzie na stronie www.fundacjaimago.pl

 

A5_imago_3-02

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_NEET

Załącznik 1_Formularz_zgloszeniowy_NEET

Załącznik 2 Lista doradców

Załącznik 3_Formularz rezygnacji

DOKUMENTY PODPISYWANE NA ETAPIE ZAKWALIFIKOWANIA DO PROJEKTU

Deklaracja udziału w projekcie_NEET

DOKUMENTY PODPISYWANE NA ETAPIE ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Umowa z uczestnikiem

Oświadczenie dot. danych osobowych uczestnika

Oświadczenie o statusie na dzień przystąpienia