Fundacja Imago

Czas na zmiany! Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15 – 24