Fundacja Imago

Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze