Fundacja Imago

O KONTRAKTOWANIU

Projekt ma w sposób innowacyjny i skuteczny wspomóc działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej grupy osób niepełnosprawnych. O istocie modelu stanowi przeniesienie na podmiot zewnętrzny (nazwany w projekcie Społeczną Instytucją Rynku Pracy „SIRP”) w ramach procedury kontraktowania, zadań PUP związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a w efekcie wykreowanie także modelu funkcjonowania i skutecznego działania SIRP jako partnera współrealizującego zadania wraz z urzędami pracy.

Podobne rozwiązania stanowią podstawę systemową w Holandii, czy Wielkiej Brytanii.

Innowacja, która jest przedmiotem projektu, ma docelowo doprowadzić do liberalizacji usług rynku pracy, która wpłynie na wzrost skuteczności w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.