Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej

/ 2014-08-06 14:23:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu „METAMORFOZA. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU M. ZABRZE” o nr WND-POKL.07.03.00-02-194/11

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 16.07.2014r., wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie FAON. Oferta ta została rozpatrzona i w wyniku oceny uzyskała 88 pkt. Tym samym Oferta została wybrana do realizacji.