Fundacja Imago

Wyniki rekrutacji Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Dąbrowskim Centrum Asystenckim (zapytanie ofertowe nr 1/dca/2017)

/ 2017-03-17 14:13:26

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 10 kandydatów i kandydatek na Asystentki Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych oraz 2 kandydatki na listę rezerwową. Poniżej przedstawiamy listę rankingową zakwalifikowanych Oferentów:

 1. Rafał Kamieniarz
 2. Anna Boguszewska
 3. Marek Ziębiński
 4. Anna Granek
 5. Aleksandra Baruch
 6. Agata Jurga
 7. Tomasz Biegus
 8. Sylwia Włosowicz
 9. Anna Gorgoń
 10. Krystyna Radecka

 

Z ww. osobami podpisane zostaną umowy w projekcie “Dąbrowskie Centrum Asystenckie”.

Lista rezerwowa:

 1. Jolanta Kowalik,
 2. Anna Grabeusz
 3. Joanna Liszka

Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w procesie rekrutacyjnym!