Centrum Aktywizacji i Integracji Baza – programy Wilderness Therapy dla osób z niepełnosprawnościami

      Słowo BAZA oznacza „zespół czynników istotnych dla istnienia i rozwoju czegoś”. Jednocześnie, baza (ang. „basecamp”) to bezpieczny obóz w wysokich górach, miejsce, z którego członkowie wyprawy wyruszają

Czytaj dalej »

Innowacja Społeczna „E-CARE- rozwój białych miejsc pracy poprzez organizację zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Innowacja E-care realizowana jest w obszarze: rozwój białych miejsc pracy poprzez organizację zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób  ze szczególnymi potrzebami.   W okresie X.2021-VI.2022 wspólnie z śląskimi asystentami/opiekunami

Czytaj dalej »

Aktywny Oborniczanin – czas na zmiany

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA   Głównym celem projektu jest objęcie 33 uczestników, mieszkańców gminy Oborniki Śląskie, działaniami o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Działania te mają przyczynić

Czytaj dalej »

Pracownia Rozwoju AKTYWNI

  Projekt: „Pracownia rozwoju AKTYWNI” Fundacja Imago realizuje projekt „Pracownia rozwoju AKTYWNI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś

Czytaj dalej »

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 Wrocław

  Całkowita wartość dofinansowania: 138 230,00 PLN w tym: ze środków Funduszu Solidarnościowego 121 180,00 PLN              ze środków Gminy Wrocław – 17 050,00 PLN

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Trzebnica – edycja 2021

      Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Gminy Trzebnica pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Celem projektu jest zwiększenie

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Żórawina – edycja 2021

    Projekt Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Gminie Żórawina. Kwota dofinansowania : 67 200

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Mietków – edycja 2021

              Projekt Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Kąty Wrocławskie – edycja 2021

      Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Gminie Kąty Wrocławskie. Kwota dofinansowania : 97 800

Czytaj dalej »

SZANSA – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego

              Projekt: Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego. Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-00A6/20-003   Cel główny: Zwiększenie poziomu reintegracji społeczno-zawodowej i partycypacji społecznej 60 os. (36

Czytaj dalej »