previous arrow
next arrow
Slider

Przerwa wytchnieniowa

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym zamieszkujących we Wrocławiu. Kto może skorzystać z uslugi przerwy wytchnieniowej? osoby zamieszkujące Wrocław będący

Czytaj dalej »

Inwestuj w siebie II

Inwestuj w siebie II Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu „ Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego

Czytaj dalej »

Program Opieki Wytchnieniowej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne

Czytaj dalej »

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Projekt

Czytaj dalej »

MODEL TWORZENIA LOKALNYCH PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

        FUNDACJA IMAGO we współpracy z SHARED CARE SCOTLAND realizuje projekt pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne

Czytaj dalej »

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny

Czytaj dalej »

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery

Tytuł projektu: „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza

Czytaj dalej »

Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie

Czytaj dalej »

Nowe Horyzonty. Staże zagraniczne – 4 500 zł

  DLA KOGO? Jeżeli: Nie pracujesz Nie uczysz się ani nie szkolisz Masz 18-35 lat Mieszkasz w województwie śląskim bądź dolnośląskim Nie jesteś rolnikiem ani nie prowadzisz działalności gospodarczej to

Czytaj dalej »

„Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”

      Fundacja Imago we współpracy z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość” realizuje na terenie obszarów rewitalizowanych miasta Dąbrowa Górnicza projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych

Czytaj dalej »