previous arrow
next arrow
Slider

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku” realizowany jest w partnerstwie z  Fundacją Cylinder. Kwota dofinansowania: 99 150,00zł Wartość projektu:  126 750,00zł Okres realizacji zadania: 1.01.2020 – 31.12.2020 Zadania w ramach COP: ORGANIZACJA WSPARCIA

Czytaj dalej »

Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2

      Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza. Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 70 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza

Czytaj dalej »

Zintegrowane Inwestycje Społeczne

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. i skierowany jest do osób niepracujących, powyżej 18 r. ż., mieszkających na terenie woj. śląskiego (subregiony zachodni

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym zamieszkujących we Wrocławiu. Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej? opiekunowie  zamieszkujący we Wrocławiu

Czytaj dalej »

Inwestuj w siebie II

Inwestuj w siebie II Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu „ Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego

Czytaj dalej »

Program Opieki Wytchnieniowej – Bytom

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne

Czytaj dalej »

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Projekt

Czytaj dalej »

MODEL TWORZENIA LOKALNYCH PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

        FUNDACJA IMAGO we współpracy z SHARED CARE SCOTLAND realizuje projekt pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne

Czytaj dalej »

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny

Czytaj dalej »

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery

Tytuł projektu: „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza

Czytaj dalej »