Arrow
Arrow
Slider

Nowe Horyzonty. Staże zagraniczne – 4 500 zł

  DLA KOGO? Jeżeli: Nie pracujesz Nie uczysz się ani nie szkolisz Masz 18-35 lat Mieszkasz w województwie śląskim bądź dolnośląskim Nie jesteś rolnikiem ani nie prowadzisz działalności gospodarczej to

Czytaj dalej »

Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie

Czytaj dalej »

„Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa Śląskiego” Nr projektu: nr POWR.01.03.01-00-0191/15-00

Fundacja Imago we współpracy z Stowarzyszeniem YAVA, Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki zaprasza do udziału w projekcie „INWESTUJ W SIEBIE! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego”

Czytaj dalej »

Bliżej rynku pracy

  UCZESTNICY Projekt skierowany jest do 96 dorosłych osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących teren powiatu rybnickiego i powiatu miasta Rybnik i Zabrze. OKRES REALIZACJI: 1.01.2016-31.03.2018 FORMY WSPARCIA –

Czytaj dalej »

Strefa Przedsiębiorczości

Celem projektu jest założenie działalności gospodarczych przez 84 osoby (w tym 48 kobiet) spełniające kryteria Grupy Docelowej z terenu woj. podkarpackiego i utrzymanie funkcjonowania tych mikroprzedsiębiorstw przez co najmniej 12

Czytaj dalej »

KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego

  KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ukierunkowany na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo

Czytaj dalej »

Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska

Zdobądź doświadczenie zawodowe w trakcie staży u niemieckich pracodawców Weź udział w projekcie mobilności ponadnarodowej Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze

Czytaj dalej »

Szansa dla młodych – edycja II

Szansa dla młodych – II edycja. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy.

Czytaj dalej »

Szansa dla młodych

Szansa dla młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ukierunkowany na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

Czytaj dalej »

Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy

          Tytuł projektu: „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania

Czytaj dalej »