Opieka wytchnieniowa w Gminie Trzebnica – edycja 2021

      Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Gminy Trzebnica pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Celem projektu jest zwiększenie

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Żórawina – edycja 2021

    Projekt Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Gminie Żórawina. Kwota dofinansowania : 67 200

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Mietków – edycja 2021

              Projekt Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w Gminie Kąty Wrocławskie – edycja 2021

      Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Gminie Kąty Wrocławskie. Kwota dofinansowania : 97 800

Czytaj dalej »

SZANSA – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego

              Projekt: Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego. Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-00A6/20-003   Cel główny: Zwiększenie poziomu reintegracji społeczno-zawodowej i partycypacji społecznej 60 os. (36

Czytaj dalej »

zDOLNY ASYSTENT! Kompleksowy Program Usług Asystenckich

      Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa 9 włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp

Czytaj dalej »

WODA, GÓRY, LAS – programy Adventure Therapy dla młodych osób z niepełnosprawnościami

Projekt WODA, GÓRY, LAS – to programy Adventure Therapy dla młodych osób z niepełnosprawnościami (głównie w stopniu umiarkowanym i znacznym) z obszaru miasta Wrocław, w wieku 16 – 35 lat,

Czytaj dalej »

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

                „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Czytaj dalej »

DĄBROWSKA STREFA AKTYWIZACJI

        Projekt: Dąbrowska strefa aktywizacji Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0044/20-004   Cel główny: Zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej dla 132 mieszkańców Dąbrowy Górniczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców

Czytaj dalej »

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

      Fundacja Imago realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI Dofinansowanie projektu: 606 550,99 PLN Nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080308 Projekt realizowany jest ze środków PO WER na

Czytaj dalej »