DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

                „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Czytaj dalej »

DĄBROWSKA STREFA AKTYWIZACJI

        Projekt: Dąbrowska strefa aktywizacji Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0044/20-004   Cel główny: Zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej dla 132 mieszkańców Dąbrowy Górniczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców

Czytaj dalej »

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

      Fundacja Imago realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI Dofinansowanie projektu: 606 550,99 PLN Nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080308 Projekt realizowany jest ze środków PO WER na

Czytaj dalej »

RAZEM. Kompleksowy Program Usług Asystenckich

      Projekt: RAZEM. Kompleksowy Program Usług Asystenckich. Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-01ED/20-002 Wartość projektu: 1 668 624,00 PLN Kwota dofinansowania: 1 551 820,32 PLN   Cel główny: Wsparcie samodzielności i niezależności

Czytaj dalej »

REINTEGRACJA I INTEGRACJA STANOWI PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA – PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją Imago realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „REINTEGRACJA I INTEGRACJA STANOWI PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA – PROGRAM

Czytaj dalej »

KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych

  Projekt pn „KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych” realizowany jest przez Fundację Oczami Brata we współpracy z Fundacją Imago.   Projekt współfinansowany jest ze

Czytaj dalej »

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2020-2021

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021 Wartość dofinansowania: 1 246 640,00 PLN Projekt Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i

Czytaj dalej »

Lokalna Strategia Reintegracji

LOKALNA STRATEGIA REINTEGRACJI Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-005 Wartość projektu: 1 904 687,40 Kwota dofinansowania: 1 809 453,03 Dofinansowanie/ środki unijne: 1 618 984,29 Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2022 Partnerzy:  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Koło Rybnickie Towarzystwa

Czytaj dalej »

BYTOMSKI PROGRAM ASYSTENCKI

      BYTOMSKI PROGRAM ASYSTENCKI   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

Czytaj dalej »

Powiatowy Program Asystencki

      Powiatowy Program Asystencki Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-003 Wartość projektu: 1 148 454,00 PLN Kwota dofinansowania: 1 068 062,22 PLN Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2022 Partnerzy: Stowarzyszenie Oligos, Gmina i Miasto

Czytaj dalej »