PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      Tytuł projektu: KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj dalej »

PRZERWA NA PRZYGODĘ

            Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie programów Adventure Therapy (AT) jako formy realizacji usług przerwy wytchnieniowej dla młodych osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, w

Czytaj dalej »

Opieka wytchnienioway w gminie Kąty Wrocławskie

  Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Gminy Kąty Wrocławskie pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2020″ Celem projektu jest zwiększenie

Czytaj dalej »

FAKULTET DOSTĘPNOŚCI – profesjonalne szkolenia dla Osób z Niepełnosprawnością w zakresie prowadzenia audytów dostępności w budynkach użyteczności publicznej

W ramach projektu 12 osób z niepełnosprawnością  zdobędzie kompetencje konsultanta ds. dostępności. Przez okres 6 miesięcy (od 1 sierpnia do 31 grudnia), dwie grupy składające się Osób z Niepełnosprawnościami  przejdą

Czytaj dalej »

Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II

          Grupa docelowa: 120 osób Uczestnikami projektu (UP) mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki: osoby w wieku 30 lat i powyżej, osoby pozostające bez zatrudnienia,

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Asystenckie – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2020

  Projekt Wrocławskie Centrum Asystenckie, sfinansowany  jest ze środków Gminy Wrocław pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności

Czytaj dalej »

Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim

Projekt „Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim”, sfinansowany  jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski,

Czytaj dalej »

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku” realizowany jest w partnerstwie z  Fundacją Cylinder. Kwota dofinansowania: 99 150,00zł Wartość projektu:  126 750,00zł Okres realizacji zadania: 1.01.2020 – 31.12.2020 Zadania w ramach COP: ORGANIZACJA WSPARCIA

Czytaj dalej »

Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2

      Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza. Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 70 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza

Czytaj dalej »

Zintegrowane Inwestycje Społeczne

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2021 r. i skierowany jest do osób niepracujących, powyżej 18 r. ż., mieszkających na terenie woj. śląskiego (subregiony zachodni

Czytaj dalej »