KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      Tytuł projektu: KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj dalej »

CyberSiłacze – rozwój umiejętności cyfrowo-społecznych osób z niepełnosprawnością fizyczną

    CYBERSIŁACZE  – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWO-SPOŁECZNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ   Okres realizacji projektu: XI.2020-II.2022 Miejsce realizacji projektu: woj. śląskie, woj. dolnośląskie Wartość projektu: 570 633 PLN Wkład Funduszy

Czytaj dalej »

Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II

      DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA   Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II” (RPDS.08.02.00-02-0074/18)  jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z

Czytaj dalej »

Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim

Projekt „Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim”, sfinansowany  jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski,

Czytaj dalej »

Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2

      Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza. Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 70 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza

Czytaj dalej »

Zintegrowane Inwestycje Społeczne

        Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2021 r. i skierowany jest do osób niepracujących, powyżej 18 r. ż., mieszkających na terenie

Czytaj dalej »

Inwestuj w siebie II

Inwestuj w siebie II Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu „ Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego

Czytaj dalej »

„Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”

      Fundacja Imago we współpracy z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość” realizuje na terenie obszarów rewitalizowanych miasta Dąbrowa Górnicza projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych

Czytaj dalej »