PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim

Projekt „Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim”, sfinansowany  jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski,

Czytaj dalej »

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku” realizowany jest w partnerstwie z  Fundacją Cylinder. Kwota dofinansowania: 99 150,00zł Wartość projektu:  126 750,00zł Okres realizacji zadania: 1.01.2020 – 31.12.2020 Zadania w ramach COP: ORGANIZACJA WSPARCIA

Czytaj dalej »

Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2

      Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza. Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 70 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza

Czytaj dalej »

Zintegrowane Inwestycje Społeczne

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2021 r. i skierowany jest do osób niepracujących, powyżej 18 r. ż., mieszkających na terenie woj. śląskiego (subregiony zachodni

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym zamieszkujących we Wrocławiu. Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej? opiekunowie  zamieszkujący we Wrocławiu

Czytaj dalej »

Inwestuj w siebie II

Inwestuj w siebie II Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu „ Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego

Czytaj dalej »

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Projekt

Czytaj dalej »

MODEL TWORZENIA LOKALNYCH PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

        FUNDACJA IMAGO we współpracy z SHARED CARE SCOTLAND realizuje projekt pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne

Czytaj dalej »

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery

        Tytuł projektu: „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca

Czytaj dalej »

Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie

Czytaj dalej »