Opieka wytchnieniowa

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym zamieszkujących we Wrocławiu. Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej? opiekunowie  zamieszkujący we Wrocławiu

Czytaj dalej »

Program Opieki Wytchnieniowej – Bytom

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne

Czytaj dalej »

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Projekt

Czytaj dalej »

MODEL TWORZENIA LOKALNYCH PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

              FUNDACJA IMAGO we współpracy z SHARED CARE SCOTLAND realizuje projekt pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej:

Czytaj dalej »

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny

Czytaj dalej »

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery

        Tytuł projektu: „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca

Czytaj dalej »

Strefa przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 CEL Celem

Czytaj dalej »

Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie

Czytaj dalej »

Nowe Horyzonty. Staże zagraniczne – 4 500 zł

  DLA KOGO? Jeżeli: Nie pracujesz Nie uczysz się ani nie szkolisz Masz 18-35 lat Mieszkasz w województwie śląskim bądź dolnośląskim Nie jesteś rolnikiem ani nie prowadzisz działalności gospodarczej to

Czytaj dalej »

Dostępni dla Ciebie

Okres realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2015 Wartość/Budżet:   Realizatorzy: Lider: Fundacja Widzialni Partnerzy: Fundacja IMAGO  i  Urząd Miasta Częstochowa

Czytaj dalej »