Arrow
Arrow
Slider

Oferta pracy na stanowisku Mentor (doradca zawodowy/psycholog/pracownik socjalny) w projekcie mobilności ponadnarodowej

Poszukujemy osoby na stanowisko mentora w projekcie mobilności ponadnarodowej (staże zawodowe w Niemczech)

Miejsce pracy: biuro Wrocław lub biuro Ząbkowice Śląskie

 

Zakres obowiązków obejmuje wsparcie uczestników podczas 4 faz projektu:

I – Rekrutacja, II – Przygotowania do mobilności ponadnarodowej, III – Realizacji mobilności (staże u zagranicznych pracodawców), IV – Strategia aktywizacji uczestników po powrocie do kraju.

 

Zadania:

 • rekrutacja uczestników projektu
 • opracowanie IPD uczestników i zapewnienie ich realizacji
 • przygotowanie uczestników do mobilności ponadnarodowej, w tym coaching, zajęcia  multikulturowe, opracowanie CV, trening motywacyjny, i in.
 • spędzenie z uczestnikami co najmniej dwóch tygodni ich pobytu w Niemczech;
 • monitorowanie przebiegu mobilności zagranicznej każdego z uczestników, analiza i raportowanie w tym zakresie
 • identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie konfliktami,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami podczas ich pobytu zagranicą, bieżące zbieranie ich opinii dot. realizacji programu mobilności,
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom,
 • dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/nieoczekiwanych

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjoterapia, poradnictwo zawodowe)
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami młodymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, tj. zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie (osoba będącą koordynatorem projektu, którego uczestnikami są młode osoby bezrobotne nie spełnia powyższego kryterium).
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (preferowany język niemiecki),
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy z młodzieżą, umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych,
 • znajomość technik radzenia sobie ze stresem i motywowania;
 • tolerancja, unikanie stereotypów.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę przy ponadnarodowym projekcie aktywizacyjnym (praca w projekcie realizowana będzie w trzyosobowym zespole – koordynator i 2 mentorów)
 • zatrudnienie w oparciu o  umowę o pracę (etat) od maja 2018r. do października 2019r.
 • wynagrodzenie – 4380zł netto

Prosimy o przesłanie CV na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl

Pierwsze rozmowy rekrutacyjne prowadzone będą w dniach 23-27.04.2018r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.