Wyniki oceny biznesplanów – II edycja – Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

W załączniku zamieszczamy wyniki oceny biznes planów w ramach projektu Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości.
LISTA RANKINGOWA_II edycja_wnioski o przyznanie dotacji