Wyniki oceny biznesplanów oraz wniosków o wsparcie pomostowe – IV edycja – Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

Wyniki oceny biznesplanów oraz wniosków o wsparcie pomostowe – IV edycja – Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

W załączniku zamieszczamyinformację o wynikach oceny złożonych biznesplanów oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego, w ramach projektu  pt. „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr  RPDS.08.03.00-02-0055/17.

Jednocześnie informuję, iż pozytywną ocenę i rekomendację do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz do wsparcia pomostowego w okresie pierwszych 12 m-cy działalności, otrzymały 24 osoby.

W związku z powyższym w celu zapewnienia wsparcia wszystkim pozytywnie ocenionym uczestnikom projektu – III edycja, Beneficjent/Fundacja Imago, podjął decyzję o podziale środków finansowych:

– przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 24 uczestników rekomendowanych do dofinansowania: 19 250,00 – wsparcie finansowe;

– przyznanie wsparcia pomostowego dla 24 uczestników rekomendowanych do dofinansowania: 14 400,00 – wsparcie finansowe; 5 godz. doradztwa oraz 16 godz. szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo doradczego.

 

LISTA RANKINGOWA_IV edycja_wnioski o przyznanie dotacji
LISTA RANKINGOWA_IV edycja_wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego