previous arrow
next arrow
Slider

Usługi Asystenckie – Dąbrowa Górnicza

Fundacja Imago informuje Klientów, iż w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystenckiego, aktualnie jest możliwość otrzymania wsparcia: 
w wymiarze ok 17h/mc
liczba wolnych miejsc 9

Fundacja Imago informuje Klientów,  iż świadczy usługi asystenckie realizowane  przez  12 asystentów w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 r. jako warunek zachowania trwałości projektu “Dąbrowskie Centrum Asystenckie” finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej – włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.

W ramach kontynuacji projektu, „Dąbrowskie Centrum Asystenckie”, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej. 

W ramach usługi asystenckiej można otrzymać wsparcie m.in w niżej wymienionym zakresie:

  • wsparcie w przeprowadzeniu spraw urzędowych (rejestracji, zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów itd.)
  • wsparcie w zakupach,  w dotarciu do lekarza, spędzanie wolnego czasu 
  • inne usługi

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić

Telefon: 791 416 478

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 18:00)

Koszt: 35zł/h 

Zlecenie usługi należy zgłaszać co najmniej 72h przed planowanym terminem usługi. 
Przed rozpoczęciem usługi, przeprowadzona zostanie krótka rozmowa z Osoba z Niepełnosprawnością nt jej oczekiwań wobec usługi asytvenkiej.