Wydawnictwa Fundacji

WYBRANE WYDAWNICTWA

 

 1. OBSZAR PORADNICTWO KARIERY:

   

   

  Publikacja „Stop and Go. Metoda grupowego poradnictwa kariery” – produkt finalny w projekcie „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, 2020r.

  Stop_and_go final

  Raport z etapu testowania w projekcie „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, 2020r.

  Raport_SG

   

  Publikacja „Vives Emplea – hiszpańska metoda reintegracji społeczno-zawodowej” – produkt finalny w projekcie „Model pracy zespołowej na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób z grup wykluczonych” 2019r.

  Vives Emplea

  Publikacja „Podejście konstruktywistyczne w poradnictwie kariery” – produkt finalny w projekcie „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy”, 2019r.

  Podejscie_konstruktywistyczne_w_poradnictwie_produkt_elektr

   

  Raport z etapu testowania w projekcie pt. „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienia efektywności rynków pracy”, 2019r.

  Raport z analizy efektów testowanego rozwiązania
  Załącznik_Case Study Procesy poradnicze

   

  Produkt finalny w projekcie pt. Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, 2018r.

  Raport Nadzieja i aktywne zaangażowanie w poradnictwie kariery

   

  Raport z etapu testowania w projekcie pt. Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, 2018r.

  Raport z analizy efektów testowanego rozwiązania 2018
  Załącznik Case Study Uczestników Projektu

   

 2. OBSZAR OPIEKA WYTCHNIENIOWA:

Produkt finalny projektu  pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”, 2021r.

Produkt finalny – Model tworzenia LPOW

Załączniki – Lokalne Programy Opieki Wytchnieniowej

 

Przerwa wytchnieniowa w Polsce – Produkt finalny w ramach projektu „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”, 2019r.

Przerwa wytchnieniowa w Polsce – raport

PW – załacznik 1

PW – załacznik 2

PW – załacznik 3

PW – załacznik 4

 

Produkt finalny wraz z załącznikami i raportem dot. projektu Centrum Asystentury Społecznej; czerwiec 2015.

Produkt finalny_załączniki

 

Publikacja OPIEKA WYTCHNIENIOWA W PROWINCJI BARCELONA – produkt finalny projektu „Czas na przerwę”, 2019r.

Produkt finalny_Czas na przerwę-1

 

Publikacja „Przerwa wytchnieniowa w Polsce. Wyniki analizy” – produkt finalny w projekcie „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”, 2019r.

Produkt_SB

 

Raport z etapu testowania w projekcie „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych, 2019r.

Raport Opieka wytchnieniowa-dobre praktyki z kraju i zagranicy

 

Raport dotyczący opieki wytchnieniowej w Danii i Niemczech, 2015r.
P2-Usługi-przerwy-regeneracyjnej-dla-rodzin-z-niepełnosprawnymi-osobami-zależnymi-np.-rozwiązań-duńskich-i-niemieckich-11