DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

 

 

 

Fundacja Imago realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

Dofinansowanie projektu: 606 550,99 PLN

Nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080308

Projekt realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Celem projektu jest:

 • wzrost kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom rynkowym
 • rozwój kompetencji kluczowych (w tym również kompetencji osobistych, społecznych)
 • poznanie specyfiki wymagań pracy w zawodzie w innych krajach europejskich,
 • wzrost kompetencji językowych, co pozwoli młodym osobom w przyszłości efektywniej korzystać z ofert rynku pracy zarówno w kraju jak i poza granicami
 • wzrost wiedzy na temat kultury innych krajów, co wpłynie pozytywnie na stosunek młodzieży do inności i różnorodności kulturowej

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez udział uczniów w zagranicznych stażach, organizowanych na terenie Hiszpanii i Niemiec.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach (37 osób) oraz Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie (37 osób), łącznie 74 osoby, w wieku miedzy 17 a 19 r. ż, kształcący się w następujących zawodach:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik weterynarii
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki
 • Technik agrobiznesu

Projekt realizowany we współpracy z partnerami krajowymi oraz partnerami  zagranicznymi:

 1. Partnerami krajowymi są:
 • Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Bożków 89a, 57-441 Bożków
 • Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach, 20, 59-830 Biedrzychowice
 1. Partnerskimi organizacjami przyjmującymi są:
 • MobiDirekt UG (haftungsbeschrnkt), Wurzener Str. 35, 01127 Drezno, Niemcy
 • IB Berlin-Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Sudost, Sudring 59, Frankfurt n/Odrą, Niemcy
 • Espamob Spain sl, C/ Avila 138 –planta 4, Barcelona, Hiszpania

 

Kontakt w sprawie projektu:

Magda Mielczarek, tel.: 797 110 933, mail: magda.mielczarek@fundacjaimago.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_DAM

Formularz_zgłoszeniowy_DAM

Oświadczenie_uczestnika_projektu_DAM