PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim

Projekt „Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim”sfinansowany  jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi asystenckiej i opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej?

mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego, zamieszkujący w powiecie ząbkowickim dzierżoniowskim, świdnickim lub kłodzkim, spełniający jedno z poniższych kryteriów: 
1)  osobami niesamodzielnymi, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
2) są osobami z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

 

Czas realizacji projektu: luty 2020 – grudzień 2021

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Agnieszka Pawłowska  

telefon: 509 771 751
email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Joanna Świst

telefon: 791 416 478
email: joanna.swist@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową.