E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących

Okres realizacji

Luty 2012 – Czerwiec 2014

Wartość / Budżet

1455 949,0, PO KL 7.2.1, woj. Dolnośląskie

Grupa docelowa

Osoby niewidome i niedowidzące, a także instytucje publiczne (OPS, PCPR) i niepubliczne, działające na ich rzecz.

Cel

Cel główny: Wzrost skuteczności inst. integracji społ. w aktywizacji niepracujących os. niepełnosprawnych poprzez wypracowanie model funkcjonowania zdalnego systemu szkoleń wspierających aktywizację os. niewidomych i niedowidzących, do 31.05.2014, na Dolnym Śląsku.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia 15 os. niewidomych i niedowidzących spełniających kryteria grupy odbiorców, poprzez opracowanie modelu funkcjonowania szkoleń zdalnych wspierających ich aktywizację.

2. Zwiększenie potencjału oferty ośrodków pomocy społ. w zakresie aktywizacji niepracujących os. niewidzących i niedowidzących z Dolnego Śląska poprzez udostępnienie nowego narzędzia – modelu szkoleń zdalnych wspierających ich aktywizację.

Rezultaty

Głównym rezultatem będzie wypracowanie modelu funkcjonowania szkoleń zdalnych (platforma e-learningowa), wspierającego aktywizację osób niewidomych i niedowidzących oraz instytucje pomocy społecznej w pracy z nimi. Model będzie zawierał m.in. scenariusze szkoleń budujące kompetencje poszukiwane na rynku pracy, a także:

– 6 ogólnodostępnych kursów e-learningowych w oparciu o scenariusze szkoleniowe (2 podstawowe, 4 specjalistyczne),

– katalog kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,

– zalecenia techniczne dotyczące dostępności stron WWW,

– zalecenia dotyczące dostępności aplikacji szkoleniowych dla grupy odbiorców.

2013-12-04 10:43:08

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013/IM na świadczenie usługi tutora w ramach kursów e-learningowych pn. „Co warto wiedzieć zanim zaczniesz szukać pracy?” oraz „Jak profesjonalnie prezentować się szukając pracy?”

W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” o numerze WND-POKL WND-POKL.07.03.00-02-194/11 w ramach… więcej

2013-12-02 09:58:39

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013/IM na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego oraz opracowania raportu z ewaluacji zewnętrznej

W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” o numerze WND-POKL WND-POKL.07.03.00-02-194/11 w ramach… więcej

2013-06-12 10:56:42

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/IM na wykonywanie zadań koordynowania upowszechnianiem/promocją w projekcie

W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” o numerze WND-POKL WND-POKL.07.03.00-02-194/11 w ramach… więcej

2013-04-24 12:12:41

ZAPRASZAMY OSOBY NIEWIDOME ORAZ NIEDOWIDZĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Już od maja startuje platforma e-learningowa dostępna dla osób niewidomych i niedowidzących – opracowana zgodnie ze standardami WCAG. Platforma będzie… więcej

2013-02-19 12:09:15

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji upowszechniającej pt. „Innowacje społeczno – ekonomiczne na rynku pracy” organizowanej w ramach Projektów… więcej

Biuro projektu
ul. Gen. Józefa Hallera 123
53-201 Wrocław

Magda Stempska
Tel.:  513 362 807

biuro@nowaperspektywa.org
magda.stempska@fundacjaimago.pl

http://www.nowaperspektywa.org/