Model Kontraktowania usług rynku pracy na rzecz os. niepełnosprawnych

Okres realizacji

Luty 2012 – Czerwiec 2014

Wartość / Budżet

1 707 227,80, PO KL 6.1.1,woj. Dolnośląskie

Grupa docelowa

Osoby z niepełnosprawnością, publiczne oraz niepubliczne instytucje rynku pracy, podmioty działające na rzecz rynku pracy.

Cel główny

 

Wzrost skuteczności w aktywizacji społecznej i zawodowej biernych zawodowo osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu kontraktowania usług rynku pracy przez PUP, do 31.05.2014.

Cele szczegółowe

 

Zwiększenie dostępu do zatrudnienia biernych zawodowo osób niepełnosprawnych spełniających kryteria grupy odbiorców, poprzez opracowanie modelu działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy.

Wzrost potencjału instytucji rynku pracy w zakresie aktywizacji biernych zawodowo osób niepełnosprawnych z Dolnego Śląska poprzez opracowanie rozwiązań zakładających współpracę tych instytucji (model kontraktowania usług rynku pracy).

Rezultaty

 

MODEL  KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY ma w sposób innowacyjny i skuteczny wspomóc   działania Publicznych  Służb  Zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

O istocie modelu stanowi przeniesienie na podmiot zewnętrzny (SIRP – Społeczna Instytucja Rynku  Pracy – organizacja pozarządowa bądź inny podmiot niepubliczny) w ramach procedury kontraktowania zadań powiatowego urzędu pracy, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a w efekcie wykreowanie także modelu funkcjonowania i skutecznego działania SIRP jako partnera współrealizującego zadania wraz z urzędami pracy.

Realizatorzy  projektu to partnerstwo  międzysektorowe złożone:  Fundacja  Imago,  PUP  Ząbkowice  Śląskie, Fundacja Widzialni, przedsiębiorstwo Limes Piotr Bartkowiak, POINT S.A.

2014-10-08 09:17:54

Konkurs ofert Nr 7/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze. Celem… więcej

2014-08-21 09:44:57

Konkurs ofert Nr 6/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 8 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze. Celem… więcej

2014-08-06 14:23:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu „METAMORFOZA. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z… więcej

2014-08-06 11:26:44

Konkurs ofert Nr 5/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze. Celem… więcej

2014-07-16 08:17:34

Konkurs ofert Nr 4/MAZ/2014 na wykonanie czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu

Fundacja Imago ogłasza konkurs ofert  Nr 4/MAZ/2014 na wykonywanie czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu. Konkurs jest organizowany w… więcej

MAGDALENA  STEMPSKA

Kierownik projektu

tel. 513 362 807

e-mail: magda.stempska@fundacjaimago.pl

 

MARCIN  KRZYŻANOWSKI  

Kierownik projektu

tel. 513 362 807

e-mail: marcin.krzyzanowski@fundacjaimago.pl