previous arrow
next arrow
Slider

Regionalny Program Asystencki

 

 

 

 

 

Fundacja Imago prowadzi nabór uczestników do projektu „Regionalny Program Asystencki„.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia, w okresie 1.11.2017-30.09.2020.

Projekt adresowany jest do osób:
• zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• niepełnosprawnych (w szczególności ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi)
• mieszkających w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu Wrocław i miasto Oleśnica.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
• Usługi asystenckie dla 100 osób niepełnosprawnych

Efekty działań:

  1. rozwój obecnych ośrodków na terenie Wrocławia
  2. uruchomienie nowych usług (Oleśnica)
  3. przenoszenie na krajowy grunt rozwiązań zagranicznych w obszarze przerwy regeneracyjnej, adaptowanych przez Fundację Imago przy współpracy z duńskimi, niemieckimi i norweskimi partnerami oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Usług Krótkiej Przerwy.

Projekt „Regionalny Program Asystencki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne,

Działanie:  : 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,

Poddziałanie: 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF.

Wartość projektu:  1 911 312,00
Wartość dofinansowania: 1 813 752,00
Wkład UE: 1 624 615,20 zł
Wkład budżetu państwa: 189 136,80

Wkład własny: 97 560,00 zł

Zapisy i informacje w Biurze projektu:
ul. Hallera 123
53-201 Wrocław
Tel. 509 771 751

Dokumenty

Przed przystąpieniem do projektu: 
Regulamin rekrutacyjny 
regulamin rekrutacji_po zmianach
regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny – arkusz diagnostyczny
Arkusz_diagnostyczny_osoba_niepenosprawna

Oświadczenie o dochodach 
oświadczenie o dochodach

 

Dokumenty wymagane do podpisania kontraktu świadczenia usług asystenckich 
Regulamin świadczenia usług asystenckich w ramach Regionalnego Programu Asystenckiego 
regulamin usług rpa
Kontrakt
kontrakt
Deklaracja uczestnika projektu 
deklaracja uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu 
oświadczenia uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu – obowiązuje od 25.05.2018r.
oświadczenia uczestnika projektu_rodo
Zgoda na przetwarzanie danych 
zgodna na przetwarzanie danych
Zgoda na przetwarzanie danych – obowiązuje od 25.05.2018r. 
zgodna na przetwarzanie danych_rodo
Oświadczenie  o brak wsparcia osoby asystenta z innych projektów 
świadczenia u projekty

Ogłoszenia

Zapytanie  ofertowe RPA

  1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu  nr  09.02.02-02-0011/16 pt. „Regionalny Program Asystencki” (dalej: projektu), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Zamawiającym jest Fundacja Imago (adres 53-201 Wrocław, ul. Hallera 123).
  3. Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

 

2019

Zapytanie ofertowe 2/rpa/2019 z dn. 10.06.2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1189829

wymagane dokumenty – 
Formularz zapytania ofertowego —->Formularz ofertowy Asystenta_RPA 2_2019
Pełna treść zapytania ofertowego —-> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_2019 AON

 

Zapytanie ofertowe 1/rpa/2019 z dn. 8.03.2019

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172114

wymagane dokumenty – 
Pełna treść zapytania ofertowego —-> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_2019 AON
Formularz zapytania ofertowego —->ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_2019 AON

2018 

Zapytanie ofertowe 3/rpa/2018 z dn. 5.11.2018 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120053#

wymagane dokumenty – 
Pełna treść zapytania ofertowego —-> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3_2018 AON
Formularz zapytania ofertowego —-> Formularz ofertowy Asystenta_RPA 3_2018 


Zapytanie ofertowe 2/rpa/2018 z dn. 20.06.2018 – anulowane 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120053#

wymagane dokumenty – 
Pełna treść zapytania ofertowego —-> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_2018 AON
Formularz zapytania ofertowego —-> Formularz ofertowy Asystenta_RPA 2_2018

Zapytanie ofertowe 1/rpa/2018 – wymagane dokumenty – anulowane 
Pełna treść zapytania ofertowego —->ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 2018 AON
Formularz zapytania ofertowego —->  Formularz ofertowy Asystenta_RPA 1_2018 

2017 
Zapytanie ofertowe 1/rpa/2017 z dn. 31.10.2017 – wymagane dokumenty 

Pełna treść zapytania ofertowego —-> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 2017 AON
Formularz zapytania ofertowego —-> Formularz ofertowy nr 1 2017 rpa aon

 

 

Galeria

smartcapture

smartcapture

mde

smartcapture