previous arrow
next arrow
Slider

Strefa przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

CEL

Celem projektu jest założenie działalności gospodarczych przez 84 osoby (w tym 48 kobiet) spełniające kryteria Grupy Docelowej z terenu woj. podkarpackiego i utrzymanie funkcjonowania tych mikroprzedsiębiorstw przez co najmniej 12 m-cy, w okresie VIII.2016-VI.2018.

OKRES REALIZACJI

Sierpień 2016 – Czerwiec 2018

BUDŻET

3 947 179,61

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 r.ż., zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego i będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

  1. a) os. w wieku od 50 r.ż.,
  2. b) os. długotrwale bezrobotne,
  3. c) kobiety,
  4. d) os. niepełnosprawne.

 

REZULTATY

 

Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 79 osób reprezentujących grupę docelową projektu.

 

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Fundacja Imago

Obrońców Westerplatte 3

38-200 Jasło

Godziny otwarcia: 9:00-16:00

Tel.: 506 734 651, 519 055 411