Fundacja Imago

Konferencja

/ 2013-02-19 12:09:15

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji upowszechniającej pt. „Innowacje społeczno – ekonomiczne na rynku pracy” organizowanej w ramach Projektów Innowacyjnych „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących” oraz „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” realizowanych przez Fundację Widzialni i Fundację Imago.

Konferencja odbędzie się 12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

W jej trakcie zaprezentowane zostaną cele i założenia projektów, efekty ich realizacji oraz plan działań. Poruszona będzie także tematyka rynku pracy otwartego dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku widziana w szerszej perspektywie.

Program konferencji

Formularz zgłoszenia na konferencję