Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zapraszamy osoby zainteresowane zwiększeniem swoich kompetencji, kwalifikacji lub założeniem działalności gospodarczej do udziału w programach aktywizacji społecznej i zawodowej.

Wspieramy w szczególności osoby mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy oraz osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym m.in.: osoby młode, osoby z niepełnosprawnością, seniorów/osób po 50 r.ż., osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osoby zagrożone ubóstwem.

Pomoc w zależności od programu obejmuje m.in.:

  • Sesje poradnicze z doradcą zawodowym/doradcą kariery
  • Staże zawodowe krajowe i zagraniczne
  • Szkolenia zawodowe
  • Kursy umiejętności miękkich
  • Wsparcie psychologiczne
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Udział jest bezpłatny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. projektów realizowanych w danej lokalizacji skontaktuj się z naszymi biurami na Dolnym Śląsku i Śląsku:

http://fundacjaimago.pl/kontakt/

lub zapoznaj się z aktualną ofertą projektów aktywizacji społecznej i zawodowej w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE