Fundacja Imago

Dotacje dla osób z niepełnosprawnościami na śląsku - okres naboru dokumentów rekrutacyjnych trwa do 10.02.2017

/ 2017-01-26 15:09:42

Dotacje dla osób z niepełnosprawnościami na śląsku –  rekrutacja  do projektu Przedsiębiorczy Śląsk zostaję przedłużona

Informujemy, przedłużamy okres naboru dokumentów rekrutacyjnych do 10.02.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać : 

1.osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów), w:

Biurze Projektu w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok 310/311, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

lub

Biurze Beneficjenta w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

2. za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biura Projektu w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok 310/311

lub

Biura Beneficjenta w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32

3. za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na adres:

katarzyna.wiacek@fundacjaimago.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE