Fundacja Imago

Dotacje dla osób z niepełnosprawnościami na śląsku - rozpoczęcie rekrutacji do projektu Przedsiębiorczy Śląsk

/ 2017-01-10 15:45:18

Informujemy, że REKRUTACJA do projektu PRZEDSIĘBIORCZY ŚLĄSK rozpoczyna się z dniem 17 stycznia 2017r., a dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 26 stycznia 2017r.:

1.osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów), w:

Biurze Projektu w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok 310/311, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

lub

Biurze Beneficjenta w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

2. za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biura Projektu w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok 310/311

lub

Biura Beneficjenta w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32

3. za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na adres:

katarzyna.wiacek@fundacjaimago.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE