Fundacja Imago

Dotacje na działalność dla osób z niepełnosprawnością z terenu m.Rybnik i m.Zabrze

/ 2016-11-04 11:24:36

FUNDACJA IMAGO zaprasza do udziału w projekcie „Przedsiębiorczy Śląsk”.

Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczych wpisujących się w obszary technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020 przez 20 osób z niepełnosprawnościami  (w tym min. 11 kobiet) zamieszkujących na terenie m. Rybnik i m. Zabrze spełniających kryteria grupy docelowej i utrzymanie funkcjonowania tych przedsiębiorstw przez co najmniej 12 miesięcy, w okresie 01.09.2016 -31.03.2018r.

Więcej informacji w zakładce Projekty – Przedsiębiorczy Śląsk.