Fundacja Imago

Fundacja Imago ogłasza rekrutację Asystentów Osób Niepełnosprawnych

/ 2016-06-27 08:37:37

Fundacja Imago ogłasza rekrutację Asystentów Osób Niepełnosprawnych dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 3200 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON) łącznie przez zespół min. 13 AON, w ramach projektu „Świadczenie usług społecznych wspierających niezależne życie niepełnosprawnych Wrocławian w ramach ośrodka asystenckiego” zlecana ze środków PFRON
Docelowo przewidziane jest zaangażowanie minimum 13 asystentów na okres od lipca 2016r. do 23 grudnia 2016.

 

Prosimy o przesyłanie ofert (CV, list motywacyjny, skan podpisanej oferty) do 11.07.2016 r. do godz. 12.00 mailem na adres: magda.ucinek@fundacjaimago.pl

Formularz Ofertowy