Fundacja Imago

Fundacja Imago ogłasza rekrutację Asystentów Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej na terenie Zabrza.

/ 2016-10-24 13:00:28

UWAGA! W dniu 2.11.2016r. niniejszy nabór został unieważniony z powodu wprowadzonych zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…, obowiązujących w projektach finansowanych ze środków unijnych. Jednocześnie w dniu dzisiejszym został ogłoszony ponowny nabór na Asystentów, który potrwa do 14.11 br.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o nowym naborze w Aktualnościach na stronie naszej Fundacji.

——————-

 

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 6500 godzin usług w charakterze Asystentów Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej (AONiN) łącznie przez zespół min. 5 AONiN (1300 godzin dla 1 Asystenta/tki), w ramach projektu „Zabrzańskie Centrum Asystenckie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Docelowo przewidziane jest zaangażowanie 5 asystentów na okres od listopada 2016r. do lutego 2018r.

 

Prosimy o przesyłanie ofert (CV, list motywacyjny, skan podpisanego formularza ofertowego) do 03.11.2016 r. do godz. 15.00 mailem na adres: barbara.gorka@fundacjaimago.pl.

Formularz ofertowy do pobrania:

formularz-ofertowy-aonin_xi

 

Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami planowane są na dzień 9 listopada br. w biurze projektu w Zabrzu. Kandydaci/tki przekazują w dzień rozmowy podpisane oryginały ww. dokumentów oraz – do wglądu – dokumenty, potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

 

Kandydaci/tki, którzy zostaną pozytywnie zakwalifikowani zobowiązani są wziąć udział w obowiązkowym 5-dniowym szkoleniu, które planowane jest w dniach 12-16.11 br. w Zabrzu. Szkolenie jest bezpłatne dla Asystentów – finansowane ze środków projektu.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Barbara Górka – koordynatorka projektu

Tel.: 600 946 719

Mail: barbara.gorka@fundacjaimago.pl