Fundacja Imago

Informacja dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych - sesja superwizyjna w dniu 15 września 2015r.

/ 2015-09-07 13:31:18

Zapraszamy wszystkich zatrudnionych przez Nas Asystentów Osób Niepełnosprawnych na grupową sesję superwizyjną, która odbędzie się w dniu 15 września bieżącego roku w biurze fundacji przy ul. Hallera 123.

Początek spotkania o godzinie 14.00.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Gminy Wrocław

pn” Świadczenie usług społecznych wspierających niezależne życie niepełnosprawnych Wrocławian w ramach ośrodka asystenckiego”