Fundacja Imago

Informacja dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych - sesja superwizyjna w dniu 19 listopada 2015r.

/ 2015-11-10 12:10:28

Zapraszamy wszystkich zatrudnionych przez Nas Asystentów Osób Niepełnosprawnych na grupową sesję superwizyjną, która odbędzie się w dniu 19 listopada bieżącego roku w biurze fundacji przy ul. Hallera 123.

Początek spotkania o godzinie 10.00.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Gminy Wrocław

pn” Świadczenie usług społecznych wspierających niezależne życie niepełnosprawnych Wrocławian w ramach ośrodka asystenckiego”