Fundacja Imago

Informacja dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych - sesja superwizyjna w dniu 28 lipca 2015r.

/ 2015-07-20 13:57:12

Zapraszamy wszystkich zatrudnionych przez nas Asystentów Osób Niepełnosprawnych na grupową sesję superwizyjną, która odbędzie się w dniu 28 lipca bieżącego roku w biurze fundacji przy ul. Hallera 123.

Początek spotkania o godzinie 14.00.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Gminy Wrocław

pn” Świadczenie usług społecznych wspierających niezależne życie niepełnosprawnych Wrocławian w ramach ośrodka asystenckiego”