Fundacja Imago

Informacja o podjęciu negocjacji

/ 2013-06-11 08:35:17

Informacja dotyczy konkursu ofert nr 2/MK/2013 z dnia 21.05.2013 r. dotyczącego  wykonania usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ząbkowickiego, w ramach projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Ze względu na wystąpienie sytuacji opisanej w pkt. 4.4.3 Specyfikacji Konkursu Ofert, Fundacja IMAGO podejmuje negocjację z oferentem znajdującym się na pierwszym miejscu listy rankingowej, tj. Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo z Warszawy.