Fundacja Imago

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań Mentora

/ 2016-04-21 08:33:37

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań Mentora uczestników projektu mobilności ponadnarodowej w projekcie pt.„Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 31.03.2016r., do realizacji zadań wybrano oferty złożone przez:

  1. p. Joanna Trela
  2. p. Łukasz Nos