Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyżywienia podczas warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu "Bliżej rynku pracy" współfinansowanego ze środków PFRON

/ 2017-08-25 06:48:30

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2017/BRP wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. „L-BOX” Lesława Grabowska, ul. Rynek 8, 44-200 Rybnik, NIP 642-108-56-17 – liczba otrzymanych punktów: 100
  2. LEMARK, ul. J. Wolnego 14, 40-857 Katowice, NIP 634-242-15-41 – liczba otrzymanych punktów: 85

Informacja o wyborze Wykonawcy:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi wybrano:

  1. „L-BOX” Lesława Grabowska – realizacja usługi na terenie miasta Rybnik
  2. LEMARK – realizacja usługi na terenie miasta Zabrze