Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań Specjalisty ds. organizacji wsparcia w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków PFRON.

/ 2017-07-18 08:02:46

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/2017/BRP wpłynęła 1 oferta złożona przez panią Justynę Langer.

Oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.