Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań Specjalisty ds. rekrutacji w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków PFRON.

/ 2017-07-18 08:05:12

W odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 2/07/2017/BRP wpłynęła 1 wyczerpująca oferta złożona przez panią Justynę Langer.

Oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.