Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem sali na potrzeby realizacji warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu “Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków PFRON

/ 2017-08-25 07:23:24

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/08/2017/BRP wpłynęły 2 oferty złożone przez:

MOSTOSTAL-Zabrze, ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze, NIP 648-20-79-858 – liczba otrzymanych punktów: 100
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze, NIP 6482615452 – liczba otrzymanych punktów: 69,1

Informacja o wyborze Wykonawcy:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi wybrano MOSTOSTAL-Zabrze.