Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie o cenę na realizację kursu “Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej”

/ 2016-10-26 16:25:02

Informujemy, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę w zakresie realizacji kursu “Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej” w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/10/KURS/2016/JnS złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Centrum Kształcenia Zawodowego  w Katowicach.