Fundacja Imago

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie o organizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Podstawy obsługi komputera"

/ 2017-02-02 08:45:36

Informujemy, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia “Podstawy obsługi komputera” dla 3-6 osób  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2017/SZ/BRP złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik.