Fundacja Imago

Informacja o wyborze wykonawcy

/ 2013-06-13 08:36:33

Informacja dotyczy wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs ofert nr 3/MK/2013 z dnia 21.05.2013 r. dotyczącego  wykonania usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego, w ramach projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

W wyniku zastosowania kryteriów podanych w specyfikacji konkursu ofert, tj.:

– liczby osób wybranych do kontraktowania;

– ceny;

– koncepcji realizacji usługi;

– doświadczenia i potencjału wykonawcy;

przyjęto ofertę firmy REHA – Expert Grzegorz Żymła.