Fundacja Imago

Informacja o wyborze wykonawcy

/ 2013-05-28 08:52:21

Informacja dotyczy wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs ofert nr 1/MK/2013 z dnia 26.04.2013 r. dotyczącego  wykonania usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu górowskiego, w ramach projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

W wyniku zastosowania kryteriów podanych w specyfikacji konkursu ofert, tj.:

przyjęto ofertę Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z Warszawy.