Logo fundacji imago

Senioralni liderzy społeczności lokalnych

Logo fundacji imago

„Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa...

Logo fundacji imago

Bliżej rynku pracy

Logo fundacji imago

KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego...

Logo fundacji imago

Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na...

Logo fundacji imago

Szansa dla młodych – edycja II

Logo fundacji imago

Szansa dla młodych

Logo fundacji imago

Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji...

Logo fundacji imago

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Logo fundacji imago

Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

Zabrzański program reintegracji

konstruktywistyczne poradnictwo kariery Logo fundacji imago

Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery...