konstruktywistyczne poradnictwo kariery Logo fundacji imago

Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery...

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

Dąbrowskie Centrum Asystenckie

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

Wrocławskie Centrum Asystenckie

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

„Rybnickie Centrum Asystenckie”

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

„Zabrzańskie Centrum Asystenckie”

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

Regionalny Program Asystencki