Fundacja Imago

Konferencja „ Poradnictwo zawodowe według metody socjodynamicznej Vance’a Peavy” 09 czerwca 2015r, Katowice

/ 2015-05-25 12:28:28

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej popularyzacji socjodynamicznej metody poradnictwa zawodowego autorstwa Vance’a Peavy. Konferencja stanowi podsumowanie praktycznych doświadczeń związanych z adaptacją metody i rozwojem narzędzi stosowanych w doradztwie socjodynamicznym. Fundacja Imago oraz Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki wraz z grupą polskich doradców zawodowych

i ekspertów zagranicznych, współpracujących bezpośrednio z V. Peavy’m, pilotażowo wdrażała metodę w województwie śląskim, co stanowi pierwszą tego typu inicjatywę w Polsce.

Poradnictwo socjodynamiczne oferuje innowacyjny system pracy indywidualnej z klientem, w oparciu o całościową teorię, metodę, poprzez unikalne techniki i narzędzia. Narzędziownia autorstwa V. Peavy’ego zastosowana do indywidualnych rozmów doradczych pozwala na istotne metodyczne wzbogacenie warsztatu doradcy i poszerzenie repertuaru reguł postępowania doradcy zawodowego (w stosunku do tradycyjnych).

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z pierwszą publikacją nt. metody wydaną w języku polskim, a także z efektami pracy, narzędziami stosowanymi w pracy z klientem
i podstawami teoretycznymi poradnictwa socjodynamicznego. W wydarzeniu wezmą także udział zagraniczni eksperci, którzy rozwijali metodę na terenie Skandynawii i opracowywali koncepcję jej adaptacji do warunków polskich.

Konferencja podsumowująca efekty realizacji projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Jordana 18, Katowice (sala 401, IV piętro), dnia 09 czerwca 2015r.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 01.06.2015r.: mailowo na adres magda.stempska@fundacjaimago.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 513 362 807.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Program konferencji_socjodynamiczni