Fundacja Imago

Konferencja pt."Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy-nowy rynek usług szansą dla agencji zatrudnienia i organizacji pozarządowych"

/ 2015-01-14 09:43:15

W dniu 29 stycznia 2015r. w HOTELU ŚLĄSK we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 60 odbywać się będzie konferencja

pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy-nowy rynek usług szansą dla agencji zatrudnienia i organizacji pozarządowych”.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Imago.

Celem konferencji jest m.in. zaprezentowanie możliwości, jakie niesie ze sobą kontraktowanie  zarówno dla organizacji pozarządowych jak i urzędów pracy (zlecanie usług agencjom zatrudnienia).

Poniżej szczegółowy ramowy program konferencji:

Program konferencji w Wrocław – 29.01.15

Zgłoszenia na konferencję można dokonywać drogą mailową na adres: karolina.foltyn@fundacjaimago.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 513 362 807 do dnia  26.01.2015r.